Obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLOČNOSTI:

ZAWMARK PLUS s. r. o.

Hydinárska farma Bodok.
Dolné Obdokovce 702
951 04  Veľký Lapáš

Slovenská Republika

IČO: 36287067
DIČ: 20 22 15 00 97

DIČ DPH: SK 20 22 15 00 97

Registrace : OR Okr. súdu Nitra, Sro, 17875/N

email: office@stretchfolia.sk

Zodpovědný vedúci: Marek Zavacký, +421/0372028967

Provozní doba: Pondělí až Pátek od 06.00 do 15:00 hod

Příjem objednávek cez e-shop: nonstop

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre

Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50  Nitra 1 Slovenská Republika
tel.:037/ 7720 001
e-mail: nr@soi.sk
 

 

Článek I.

Definice

provozovatelem internetových stránek (e-shopu) je Zawmark plus. r. o., HF Bodok, Dolné Obdokovce 703, 951 04 Velký Lapáš, Slovenská republika,
výběrem je Zawmark plus s. r. o., HF Bodok, Dolné Obdokovce 703, 951 04 Velký Lapáš, Slovenská republika.
Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.plastova-obalka.cz je Zawmark plus. r. o., HF Bodok, Dolné Obdokovce 703, 951 04 Velký Lapáš, Slovenská Republika, zajišťuji každého návštěvníka e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona 102/2014 Sb. se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
E-shop je počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb nabízených včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
plně uznávám elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

 

Článek II.

Cena

Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.
Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
Není-li prodávající schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě pro vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí, a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dnů.

 

Článek IV.

Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:

 • platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
 • platba prostřednictvím platební brány GoPay
 • platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,
 • Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v Čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
 • slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 • slevu za opakovaný nákup,
 • slevu na základě jednorázového slevového kuponu,
 • Poskytované slevy nelze kumulovat.

 

Článek V.

Dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
Je-li zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratším čase.
Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
kurýrní společnosti DPD SK s.r.o.

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

Poplatek za přepravu kurýrskou společností je 220 CZK bez DPH do 50 kg / pre nadrozměrné zboží XXL přeprava 280 Kč bez DPH / alebo váhy produktů
Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi): při dopravě kurýrní společností.
Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

 Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.


Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací, originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali prostřednictvím kurýra. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou. odstoupení od zmlouvy.


Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.


Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu ve smyslu ust. §9 odst. 1 3) zákona 102/2014 Z.z do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.


Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.
Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
Kupující je povinen:

 • převzít objednané zboží,
 • zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
 • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.

Prodávající je povinen:

 • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 • spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi veškeré dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 122/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánem v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.
Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracovány v bezpečnostních opatřeních.
Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona čj. 122/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.
Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.cz, přičemž do 15 dnů od doručení zboží bude zaslán provozovatelem automatický mail pro hodnocení e-shopu.

 

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i veškeré ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen zčásti.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
Odesláním objednávky kupující si přečetl obecné obchodní podmínky i reklamační podmínky.
Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk.
Tyto obecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr. cs/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j. 40/1964 Sb, Zákona č.j. Zákona č. 250/2007 Sb. 102/2014 SZ, Zákona č. 102/2014 122/2013 Sb., Zákona č. 122/2013 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j. 513/1991 Sb.
Tyto obecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. srpna 2016.

 

 Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li zboží kupující osobně v den jeho převzetí.
Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady. Odpovědnost za vady se nevtahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 • Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 • Odpovědnost za vady se nevtahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.


Reklamované zboží je třeba zaslat, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
Práva kupujícího při uplatňování reklamace: při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí obecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

 

Souhlas s fakturací e-mailem:

Na základě souhlasu se dodavatel zavazuje odesílat odběrateli fakturu formou elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu, která je uvedena v souhlasu. Odběratel prohlašuje, že má výlučný přístup k e-mailové adrese, dále prohlašuje, že si je vědom, že uvedené údaje jsou předmětem obchodního tajemství, a že je povinen toto obchodní tajemství zachovávat. Fakturu je třeba si vytisknout do papírové formy. Faktura je daňovým dokladem ve smyslu zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Dodavatel neodpovídá za poškození údajů dokladu, které byly způsobeny poruchou na telekomunikační trase při použití internetu. V případě pochybností se doručení faktury považuje za doručenou po uplynutí tří dnů ode dne prokazatelného odeslání dokladu odběrateli. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli, že faktura nebyla doručena. V případě nesplnění povinností není dodavatel povinen prokazovat odeslání takové faktury a tato se považuje za doručenou.

ke stažení Obchodní podmínky